سایر مقالات آموزشی

مراحل ثبت شرکت بازاریابی

مراحل ثبت شرکت بازاریابی

مفهوم بازاریابی:

بازاریابی یا مارکتینگ عبارت است از یک استراتژی که توسط یک شرکت در جهت برقراری ارتباط با مشتری استفاده می شود. عملیات بازاریابی موجب آگهی مشتری از ویژگی های مختلف محصولات و خدمات می شود. برای بازاریابی هشت تعریف متفاوت وجود دارد که در این مطلب این تعاریف را بررسی می کنیم:

– بازاریابی ایجاد رابطه بین محصولات و مشتریان است. بازاریابی در واقع پیدا کردن فردی است که نیاز دارد شما را بشناسد، به شما علاقه داشته باشد و به شما اعتماد کند و دادن یک وعده بزرگ و ارائه چیزی بیشتر از تصور فرد است. بازاریابی فرآیند پیش بینی و مدیریت و رضایت از محصولات مورد تقاضا خدمات و ایده ها است. هدف از بازاریابی ایجاد فروش بیشتر است.

– بازاریابی مبحثی درباره مشتریان و بازار است. یک شرکت برای آن که موفق باشد باید اهداف خود را بر روی آرزوهای مشتری و الزامات بازار تنظیم کند. بنابراین بازاریابی از این منظر یک ابزار مدیریت است.

– بازاریابی آمیزه ای از محصولات نوآورانه، ارزیابی آرا، حضور بروشوری، حضور اینترنتی، داشتن مجلات مخصوص مشتریان، داشتن برنامه‌های خبری و قیمت های منطقی است.

– برای معرفی مناسب یک شرکت لازم است اهداف، محصولات، نگرش‌ ها و کنش‌ های همه بخش‌ های شرکت با یکدیگر هماهنگ باشند. به علاوه زمانی که تمام این‌ موارد فراهم شد، مدام باید در صحنه حضور داشت. در ضمن یادتان باشد انتشار کافی نیست. شرایط مدام در حال تغییر است و نمی‌توان صرفا به شهرت شرکت تکیه کرد.

شرایط و ضوابط مراحل ثبت شرکت بازاریابی شبکه ای:

قبل از اینکه برای مراحل ثبت شرکت بازاریابی شبکه ای اقدام کنید باید در مورد شرایط و ضوابط این شرکت ها آگاه باشید و برای اینکه به راحتی بتوانید مراحل ثبت شرکت بازاریابی شبکه ای را انجام دهید باید در این شرایط و ضوابط را رعایت کنید.

تبصره 1 :

شیوه و ساختار طرح تجاری که می خواهید داشته باشید باید شفاف و قابل ارزیابی باشد و به راحتی دارای توجیه اقتصادی باشد. طرح تجاری که شما مدن نظر دارید باید قبل از اینکه فعالیت خود را شروع کند در کمیته نظرات به تصویب برسد، و اگر هر گونه فعالیتی بر خلاف کمیته نظارت انجام دهد ممنوع می باشد، چنانچه به تذکرات کمیته نظارت اهمیتی هم داده نشود حکم مجوز شرکت ابطال می گردد.

تبصره 2 :

در صورتی که کمیته نظارت با طرح تجاری شرکت بازاریابی موافقت کند، متقاضیان می توانند برای مراحل ثبت شرکت بازاریابی شبکه ای اقدام کنند. بعد از کمیته نظارت باید مرکز امور اصناف و بازرگانان مراحل ثبت را تایید کند.

مراحل صدور مجوز فعالیت:

الف-متقاضیان تاسیس و دریافت مجوز فعالیت بازاریابی شبکه ای درخواست کتبی خود را همراه مدارک مندرج در ماده ی 2 این دستورالعمل به مرکز امور اصناف و بازرگانان ارائه می کنند.

ب-مدارک ارائه شده توسط متقاضیان به منظور رسیدگی به کمیته نظارت تحویل داده می شود.

ج-کمیته نظارت اقدام به رسیدگی به مدارک واصله از مرکز امور اصناف و بازرگانان می کند و در صورت تایید صلاحیت،مراتب را برای صدور موافقت مقدماتی به مرکز امور اصناف و بازرگانان اعلام می کند.

مرکز امور اصناف و بازرگانان پس از اخذ تاییدیه صلاحیت از کمیته نظارت به صدور موافقت مقدماتی برای متقاضیان اقدام می کند.
کمیته نظارت پس از بررسی و احراز شرایط و ضوابط لازم مندرج در ماده 2 توسط متقاضی،به ارایه تاییدیه برای صدور مجوز فعالیت بازاریابی شبکه ای به مرکز امور اصناف و بازرگانان اقدام می کند.

تمامی شرکت های دارای مجوز فعالیت از مرکز امور اصناف و بازرگانان مجاز به فعالیت در چارچوب اساسنامه و طرح تجاری مصوب کمیته نظارت خواهند بود و اجازه تاسیس دفتر،تبلیغات و برگزاری سمینارهای تبلیغی با رعایت سایر قوانین و مقررات کشور را خواهند داشت.

مرکز امور اصناف و بازرگانان می تواند شرکت های دارای مجوز را بر اساس معیارهایی که توسط کمیته نظارت تصویب می شود و به اجرا گذاشته خواهد شد،رتبه بندی کند و نتایج آن را به اطلاع مردم برساند.

متقاضیان تاسیس شرکت بازاریابی شبکه ای باید تقاضای خود را همراه با مدارک و اطلاعات ذیل به دبیرخانه تحویل دهد.

1-تکمیل فرم شماره 1 حاوی اطلاعات مرتبط با اعضای متقاضی تاسیس شرکت بازاریابی شبکه ای و نحوه فعالیت آن

2-تکمیل فرم شماره 2 حاوی اطلاعات مربوط به طرح پرداخت حق الزحمه بازاریابان

3-تکمیل فرم شماره 3 حاوی اطلاعات مربوط به امور مالی تاسیس بازاریابی شبکه ای

4-تکمیل فرم شماره ی 4 حاوی اطلاعات پیوست اعم از کاتالوگ ها،سایر اوراق و اسناد مد نظر متقاضی بازاریابی شبکه ای

5-ارائه مجوزهای لازم در خصوص کالاهای مد نظر در طرح بازاریابی شبکه ای از مراجع ذی ربط(در صورت لزوم)

6-بیان شفاف و دقیق شرایط و ابزار بازاریابی،فروش،توزیع،عودت،تبلیغ،آموزش،اطلاع رسانی،همه پرداخت ها و دریافت ها،شرایط قرارداد بازاریابان و اخذ و رسیدگی شکایات؛

7-بیان فرآیند بازاریابی و طرح تجاری به صورت شفاف،مستند،قابل ارزیابی و نظارت و دارای توجیه اقتصادی

فعالیت بازاریابی شبکه ای شرکت باید صرفاَ به عنوان تنها فعالیت مجاز شرکت در اساسنامه قید شده باشد.

شرایط ادامه فعالیت شرکت:

شرکت موظف است حداکثر ظرف 10 روز پس از درخواست مشتریان،وجه یا کالای مورد تعهد را تامین کند و حق ندارد مشتریان یا بازاریابان را مجبور کند پاداش مورد تعهد را از کالایی خاص انتخاب کنند مگر آنکه این موضوع قبلاَ در طرح تجاری شرکت به صراحت قید شده باشد.کمیته نظارت می تواند پس از دریافت اولین شکایت در مورد پرداخت نشدن پاداش و یا عدم تحویل کالای مشتری یا بازاریاب به بررسی موضوع اقدام و در صورت تایید آن،اخطاریه ای پنج روزه را از طریق مرکز امور اصناف و بازرگانان برای شرکت مورد نظر صادر کند.در صورت بی توجهی شرکت به اخطاریه صادره،مرکز امور اصناف و بازرگانان می تواند به توقف فعالیت آن اقدام کند.

تبصره: در صورتی که مشتریان یا بازاریابان داوطلبانه به دریافت وجوه یا کالای مورد تعهد شرکت در موعد مقرر اقدام نکنند،هیچ گونه سود یا خسارتی علاوه بر تعهد شرکت به آنان پرداخت نخواهد شد.

نکته:

_مدیر عامل و اعضای هیات مدیره شرکت باید حداقل دارای مدرک لیسانس یا معادل آن باشند.(ماده 2)

_حداقل سرمایه برای ثبت شرکت های بازاریابی شبکه ای 400.000.000 ریال است.

مراحل ثبت شرکت بازاریابی شبکه ای:

الف: متقاضیانی که درخواست تاسیس شرکت بازاریابی دارند باید در ابتدا درخواست کتبی خود را همراه با تمامی مندرجات که در دستورالعمل وجود دارد به مرکز امور اصناف و بازرگانان ارائه دهند.

ب: بعد از اینکه مدارک توسط متقاضیان تکمیل شود و به امور اصناف ارائه شود باید بعد از آن به کمیته نظارت هم تحویل داده شود.

ج: کمیته نظارت بعد از اینکه مدارک را دریافت کند به آنها رسیدگی می کند و در صورتی که آنها را تایید کند صلاحیت شرکت ها را به مرکز امور اصناف اعلام می کند. بعد از اینکه مرکز امور اصناف تاییدیه صلاحیت شرکت های بازرگانی را از کمیته نظارت دریافت کند، وافقت خود را برای برای متقاضیان اعلام می کند.

تمامی شرکت هایی که مراحل ثبت شرکت بازاریابی شبکه ای را انجام داده اند و مجوز فعالیت خود را از کمیته نظارت و مرکز امور اصناف و بازرگانان گرفته اند، اجازه تبلیغات و برگزاری سمینارهای تبلیغاتی و تاسیس دفتر را دارند، البته باید تمامی قوانین و مقررات کشور را رعایت کنند.

مرکز امور اصناف و بازرگانان هم می تواند شرکت هایی را که مجوز گرفته اند را بر اساس رتبه بندی که انجام می دهد به اطلاع مردم برساند و نتایج طرح تجارتی آنها را اعلام کند.

مدارکی که باید برای مراحل ثبت شرکت بازاریابی ارائه شود:

متقاضیانی که درخواست ثبت شرکت بازاریابی دارند، مدارک و اطلاعات خود را به دبیرخانه تحولی دهند. از جمله این مدارک که باید ارائه شود به شرح زیر است.

. در فرم شماره یک باید اطلاعات اعضای تاسیس کنندگان شرکت و نحوه فعالیت آنها وارد شود.

. در فرم شماره دو باید اطلاعاتی که مربوط به پرداخت حق الزحمه بازاریابان است وارد شود.

. در فرم شماره 3 اطلاعاتی که مربوط به امور مالی و هزینه هایی که در مورد تاسیس بازاریابی شبکه ای صورت گرفته است باید وارد شود.

. در فرم شماره 4 باید اطلاعات پیوست مانند اوراق ها، کاتالوگ ها و اسنادی که برای متقاضی مهم می باشد وارد گردد شرکت بازاریابی شبکه ای مورد نیاز متقاضیان باید دقت داشته باشند که باید در مورد کالاهایی که می خواهند به فروش برسانند باید مجوزهای فروش آنها را دریافت کنند و سپس فعالیت خود را شروع کنند. مجوزهای هر کالا به مراجع مربوطه خود ارتباط دارد.

. باید شرایط فعالیت دقیق و با بیانی شفاف ارائه گردد.ابزارهای بازاریابی، تبلیغ، آموزش،فروش، عودت، توزیع، پرداختی ها و دریافتی ها همه باید به مردم اطلاع رسانی شود تا آنها با آگاهی کامل اقدام به خرید نمایند.

. باید فرآیند طرح تجاری و بازاریابی به صورت شفاف در مراحل ثبت شرکت بازاریابی شبکه ای بیان شود، همچنین این فرآیندها باید قابل ارزیابی و دارای توجیه اقتصادی مناسبی هم باشند.

. مدیرعامل و کسانی که از اعضای هیئت مدیره شرکت می باشند باید حداقل مدرک تحصیلی ارائه شده آنها لیسانس باشد.

نکته در رابطه با تاسیس شرکت های بازاریابی:

کسانی که به فکر تاسیس شرکت های بازاریابی هستند باید این نکته را در نظر داشته باشند که بسیار مهم است فعالیت آنها در طرح تجاری همان حوزه ای باشد که مجوز آن را دریافت کرده اند، در غیر اینصورت مجوز آنها ابطال می گردد.

در نتیجه همانطوری که بیان کردیم این نوع شرکت ها در حوزه های گوناگونی فعالیت می کنند . کسب مجوز در تمام مراحل ثبت شرکت بازاریابی شبکه ای ضروری می باشد .

مسئولین قبل از اینکه فعالیت های خود را شروع کنند مجوزهای لازم خود را از سازمان های مربوطه کسب کنند. شرکت های بازاریابی به دلیل حساسیتی که در فعالیت آنها وجود دارد باید تمام مراحل ثبت زیر نظر سازمان های مربوطه باشد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.