آشنایی با انواع سهام در بورس
آشنایی با بازار های مالی
عوامل موثر در مدیریت زمان
اصول برنامه ریزی برای کسب و کار
بررسی عوامل موثر در رونق کسب و کار
اصول بازاریابی تلفنی
سیستم کاری بازاریابی نفوذی
روند بازار بورس در نیمسال دوم سال 1399
تبلیغات در فیسبوک