بازاریابی و تبلیغات ایمیلی

ارسال ایمیل تبلیغاتی انبوه به بانک‌های ایمیل به‌روز تاثیرگذار است!

ایمیل یک ابزار ارتباطی است که از ابتدای ظهور اینترنت مطرح شد و تاکنون توانسته جایگاه خود را در بین ما حفظ نماید. اکثر مردم ایمیل‌های خود را به طور مداوم چک می‌کنند. پس کافیست ایمیل شما بتواند توجه آنها را جلب نماید و به محصولات / خدمات شما نیاز داشته باشند. استدیو تدسا می‌تواند در ارسال ایمیل تبلیغاتی انبوه شما به بانک‌های ایمیل به‌روز و طبقه‌بندی شده همراهتان باشد.

ایمیل مارکتینگ
ایمیل مارکتینگ

ارسال ایمیل تبلیغاتی انبوه

تاثیر تبلیغات ایمیلی شما به کمک استدیو تدسا بیشتر خواهد بود

نرخ باز شدن بالا
ما ایمیل‌های غیر فعال را از بانک خود حذف می‌کنیم. در نتیجه، نرخ گشایش ایمیل‌ها بالا است.
ارائه گزارش کامل
شما یک گزارش کامل از تعداد کسانی که ایمیل شما را دیده‌اند و باز کرده‌اند خواهید داشت.
بانک ایمیل با کیفیت
اسدیو تدسا یک بانک ایمیل به روز و طبقه‌بندی شده از ایرانی‌ها را در اختیار شما خواهد گذاشت.
طراحی قالب ایمیل
اگر قصد ارسال یک ایمیل حرفه‌ای را داشته باشید، تیم استدیو تدسا می‌تواند در طراحی قالب همراهتان باشد.